Слон I мухаКатегории Євген Дудар ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Ученi мухи зiбралися на симпозiум, щоб розглянути походження приказки Не робiть з Мухи Слона. Муха-доповiдач сказала, що приказка неправильна. Виходить, що первинним був Слон, а Муха — вторинною, тодi як усе навпаки. i вислiв має звучати Не робiть iз Слона Муху. Муха-спiвдоповiдач сказала, що Слон не вартий жодноï уваги, адже вiн не вмiє нi лiтати, нi дзумiти. ïхню думку пiдтримала iнша Муха-оратор, наголосивши, що Слон неповороткий i зовсiм не пристосований до життя. Найсерйознiша учена Муха пiдсумувала: немає нiякого Слона! У кожному разi, його нiде не видно! Учасники симпозiуму радiсно задзижчали. I справдi, де той Слон? Просто симпозiум проходив на його спинi... Коментар Вiстря сатиричного пера Є. Дударя спрямоване проти псевдонаукових суперечок, нарад i дослiджень, якi пiднiмають i обговорюють нiкому не потрiбнi теми та проблеми. Крiм того, часто так званi науковi дослiдження вiдiрванi вiд реального життя, не враховують очевидного. Такi от вченi мухи зневажають те, де i з чого живуть. I це явище в Украïнi, на жаль, досить розповсюджене — неповага до рiдноï землi, до предкiв i батькiв, до народу, який годує, до мови, звичаïв i традицiй. Тому гумореска не втрачає своєï актуальностi й донинi.

Метки Слон i муха, Євген Дудар, УКРАÏНСЬКИЙ ГУМОР I САТИРА, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
Слон I муха